Send blogg innlegg til NIM

Nå er det mulig å bidra med Blogg-innlegg her på NIM-siden. 

Se mal her for framgangsmåte

Blogg artikler

  • 07/06/2024 - Monica Klungland Torstveit, Therese Fostervold Mathisen, Anne Marte Pensgaard og Jorunn Sundgot- Borgen 0 Kommentarer
    Oppdatert kunnskap om syndromet REDs (Relative Energy Deficiency in Sport). Verdt å vite for helsepersonell i idretten.

    I 2023 publiserte den internasjonale olympiske komite (IOC) en ny konsensusrapport på syndromet «Relativ energimangel i idrett», også kjent som REDs (Relative Energy Deficiency in Sport). I tillegg til selve konsensusrapporten ble det i samme tidsskriftnummer publisert flere oversiktsartikler som utdyper sentrale REDs tematikker, inkludert en praktisk klinisk tilnærming for å diagnostisere REDs. Fire av medforfattere i IOC arbeidene har oppsummert det viktigste å vite for helsepersonell i en artikkel på norsk og gir her en oversikt over relevante tema for å forstå og forebygge utviklingen av REDs.

    Samtidig har Olympiatoppen revidert retningslinjene «Når skal vi si stopp»  basert på IOC sin konsensus artikkel om REDs, samt erfaringer helse- og ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen og Sunn Idrett har gjort seg gjennom en årrekke. 

    Les mer