Oppdatert kunnskap om syndromet REDs (Relative Energy Deficiency in Sport). Verdt å vite for helsepersonell i idretten.

I 2023 publiserte den internasjonale olympiske komite (IOC) en ny konsensusrapport på syndromet «Relativ energimangel i idrett», også kjent som REDs (Relative Energy Deficiency in Sport). I tillegg til selve konsensusrapporten ble det i samme tidsskriftnummer publisert flere oversiktsartikler som utdyper sentrale REDs tematikker, inkludert en praktisk klinisk tilnærming for å diagnostisere REDs. Fire av medforfattere i IOC arbeidene har oppsummert det viktigste å vite for helsepersonell i en artikkel på norsk og gir her en oversikt over relevante tema for å forstå og forebygge utviklingen av REDs.

Samtidig har Olympiatoppen revidert retningslinjene «Når skal vi si stopp»  basert på IOC sin konsensus artikkel om REDs, samt erfaringer helse- og ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen og Sunn Idrett har gjort seg gjennom en årrekke. 

Last ned artikkel på norsk (se nedlastningsknapp under)

Lenke til hovedartikkel https://bjsm.bmj.com/content/57/17/1073.long

Olympiatoppen har siden 2011 hatt retningslinjene «Når skal vi si stopp» i norsk idrett, som omhandler trenings – og konkurranserestriksjon for utøvere som er dårlig ernært eller som lider av en spiseforstyrrelse. Olympiatoppen har nå revidert disse retningslinjene, og baserer seg på den internasjonale olympiske komite sin konsensus artikkel om REDs (Relative Energy Deficiency in Sport) fra 2023, samt erfaringer helse- og ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen og Sunn Idrett har gjort seg gjennom en årrekke. Hensikten er å ivareta nåværende og framtidig helse hos enkeltutøvere, samt gode idrettskulturer over tid. Retningslinjene legger til grunn at HELSE ALLTID KOMMER FORAN PRESTASJON.

 

Klinisk verktøy for vurdering av REDs OLT (se vedlegg).

Vedlegg - Klinisk verktøy for vurdering av REDs

Artikkel (Last ned)
0
Feed

Skriv en kommentar