MAL BLOGG-INNLEGG TIL NIM

Nå er det mulig å bidra med Blogg-innlegg her på NIM-siden. Se mal under for framgangsmåte:   

600 ord totalt (utenom referanser).

 

Tittel som får oppmerksomhet.

Undertittel som forteller hva leseren vil få ved å lese bloggen.

 

Introduksjon (få setninger).

Hoveddel, gjerne med underoverskrifter

Konklusjon – 2-3 setninger om hva leseren kan ta med seg fra denne bloggen.

 

Forfatter med navn og arbeidssted.

Opplysning om evt konflikter/egeninteresser i forhold til blogg-innlegg.

Minimum 3 og maks 10 referanser.

 

  • Klar struktur: Innlegget ditt bør ha en tydelig struktur med en innledning, avsnitt som utforsker hovedpoengene, og en konklusjon som oppsummerer viktige funn eller konklusjoner.
  • Kildebruk og referanser: Alle påstander må refereres. Bruk pålitelige kilder og inkluder referanser til akademiske artikler, bøker eller andre troverdige kilder for å støtte dine påstander og argumenter.
  • Tydelig argumentasjon: Formuler dine argumenter tydelig og logisk. Sørg for at leserne forstår din synsvinkel og begrunnelsen bak den.
  • Klart språk og faglig tone: Unngå unødvendig komplekst språk eller sjargong som kan være vanskelig for leserne å forstå. Skriv klart og presist. Hold en faglig tone gjennom hele innlegget.
  • Kritisk tenkning: Vis kritisk tenkning ved å vurdere ulike perspektiver og mulige motargumenter. Diskuter eventuelle begrensninger eller svakheter ved din tilnærming eller dine funn.
  • Etisk hensyn: Vær oppmerksom på etiske retningslinjer for akademisk skriving, inkludert korrekt referansestil og ærlighet når det gjelder kildebruk og intellektuell eierskap.
  • Redigering og revisjon: Ta deg tid til å redigere og revidere innlegget ditt nøye før du sender det inn for å sikre klarhet, nøyaktighet og konsistens.
  • Husk: Blogginnlegget skal kunne forstås uten spesialkunnskaper om emnet!
  • Reklame for produkter eller lignende er ikke tillatt.

 

NIM redaksjonen vil kun publisere innlegg på nettsiden som er faglig forankret.

Vi vil vurdere innsendte innlegg innen 4 uker og gi tre mulige tilbakemeldinger;

1. Publisering

2. Vise til endringer som må gjøres før evt. publisering (MEN: Dette gir ikke automatisk rett til publisering)

3. Avslag, men mulighet for re-innsending etter vesentlige endringer.

4. Avslag.

Send oss ditt innlegg

Ingen fil valgt