Norsk Idrettsmedisinsk forening (NIMF)

Idrettsmedisin er en gren av legevitenskapen som omfatter alle aspekter ved idrett. Til idrettsmedisinen regnes blant annet idrettsfysiolgoien (studiet av kroppsfunksjonene under fysisk aktivitet), bruk av fysisk trening i forebyggelse og behandling av ulike sykdommer og skader, og forebyggelse og behandling av idrettsskader.

Idrettsmedisinen er ikke en egen medisinsk spesialitet i Norge, i motsetning til for eksempel i Finland og Nederland. Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har imidlertid en autorisasjonsordning der man blir autorisert som idrettslege NIMF dersom man tilfredsstiller visse krav til klinisk kompetanse, praksis og kursdeltakelse. Innen fysioterapi er idrettsfysioterapi en egen spesialitet. Enhver lege som arbeider med idrettsmedisin, fysisk aktivitet og helse, og er medlem av Den norske legeforening, kan opptas som medlem. 

Foreningens Formål er

Å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer

Å verne om medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser

Å fremme den idrettsmedisinske utdannelsen og medisinske vitenskapelige virksomhet

Å fremme idrettsmedisinske tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse

Fagruppen for Idrettsfysioterapi & Aktivitetsmedisin (FIA)

Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin er en undergruppe i Norsk Fysioterapiforbund (NFF). Faggruppen skal være NFF´s viktigste organisasjonsledd for fagets utvikling innen fagområdet. Faggruppen skal være et faglig nettverk for fysioterapeuter og bidra til at medlemmenes faglige og politiske interesser fremmes og styrkes.

Faggruppen skal bl.a behandle og bistå NFF i aktuelle faglige og fagpolitiske saker som berører faggruppens fagområde gjennom bl.a høringer og representasjon i konkrete organ. Faggruppen er et rådgivende organ ved utvikling av nasjonale retningslinjer/prosedyrer/veiledere som involverer fagfeltet. Andre oppgaver er også utvikling og faglig forvaltning av etterutdanning, definere kompetanseområdene i spesialistordningen, bidra til samarbeid på tvers av faggrupper og mellom NFF´s organisasjonsledd, profesjoner nasjonalt og internasjonalt. Det har over mange år vært en god tradisjon å ha et tett samarbeid med Legeforeningens idrettsmedisiners i NIMF (Norsk Idrettsmedisinsk Forening). Det er et uttalt mål for FIA å videreføre det gode samarbeidet. Faggruppen skal ut over dette sørge for god kommunikasjon med sine medlemmer og legge til rette for en faglig, sosial arena som kan gagne faget.

Æresmedlemmer

Olav Evjent

Olav Evjent

John Gudmundsen

Kjell Kaspersen

Sigbjørn Hammer

Inger Holm

Knut Jæger Hansen

Bjørn Fossan

Grethe Myklebust 

Lenker til informasjonssider

Her kan du finne nyttige ressurser og linker

Internasjonale

Forskning

Viktige idrettstidsskrifter