Fredag 8. november 2024

09.00Åpning av IMHK24 
09.30What can the best learn for the restAlan McCall
10.15What can the best learn for the restEvert Verhagen
11.00 Pause 
11.30Hvordan får vi barn til å bli aktive ungdommer og aktive voksne?Marco Elsafadi
12.00 Politikerdebatt - trening på blå resept?TBA
12.40-14.00 Lunsj 

Parallell 1

Utøvere under 20 år med hofte og Lyskesmerter

– diagnostikk og håndtering

14.00 FAIS og pubis apofycitt – hva og hvorfor?  | Thor Einar Andersen

14.15 Hvilke radiologiske undersøkelser anbefales?  | Erik Vang

14.30 Håndtering og rehabilitering – beste praksis når forskning mangler | Joar Harøy

15.00 FAIS – hvem skal opereres og hvordan?  | Kristian Warholm

15.15  Paneldiskusjon

Parallell 2

Manuelle teknikker i idretten

– hvilken plass, nytte og hva vet vi opp mot evidens?

14.00 Manuellterapeutens vinkling | Martin Hanstvedt

14.15 Kiropraktorens vinkling  | Jørgen Stein

14.30 Osteopatens vinkling – Martin Stav Engedahl

15.00 Case 

15.30 FAIS – Paneldebatt

Manuelle teknikker – like synspunkt. 

Parallell 3

Hvordan få en fysisk aktiv befolkning?

Ledet av Exercise is Medicine (EIM)

14.00 Velkommen og kort introduksjon  | Chair Dr Elin Kolle, Leder av Exercise is Medicine, Norge og Dr Aina Emaus, Styremedlem av  Exercise is Medicine, Norge

14.05 Er trening en bedre medisin enn medikamentell behandling hos pasienter med hjerte/kar sykdom?

14.20 Er trening en bedre medisin enn kirurgi hos pasienter med artrose? | Professor May Arna Risberg, NIH og OUS

14.30 Fra politikk til praksis: Hvordan røykeloven fra 2004 oppnådde varige atferdsendringer – et  nevropsykologisk perspektiv på 'Hvorfor sluttet alle plutselig å røyke? | Kenneth Hugdahl, Professor University of Bergen

15.05 FAIS – Hvordan øke aktivitetsnivået i den eldre del av befolkningen? | Evert Verhagen, Nederland

15.25 FAIS – Hvordan øke aktivitetsnivået hos de aller yngste? | Marco Elsafadi, Bergen

15.45 FAIS – Diskusjon/Paneldebatt

16.00 - 16.30 pause

16.30-18.00 Frie foredag

Pause

19.00 Rookie samling

20.00 Get togheter

Lørdag 9. november 2024

08.30 Bergen City Marathon; en gave til folkehelsen eller byens fysioterapeuter? – Er det sunt å løpe halvmaraton?
Bør man ha helseattest for å starte? | Roger Gjeldsvik og gjester

09.15 Roger Gjeldsvik og gjester | TBA

10.00 Pause

Parallell 1

Ligamentskader i kneet – meir enn bare ACL

10.45 Fremre korsbånd, assosierte skader og konsekvenser for valg av behandling. | Eivind Inderhaug

11.00 Medialsiden, skader og behandling. | Marc J. Strauss

11.10 Lateralsiden, skader og behandling | Asle B. Kjellsen

11.20 Bakre korsbånd, assosierte skader og behandlingsvalg | Christian Owesen

11.30  Rehabilitering av kneskader Mental og fysisk beredskap for retur til idrett, Ingunn Fleten Mo        

11.45  Paneldiskusjon

Parallell 2

Trygg på trening

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45 

12.00

Parallell 3

How can respiratory problems impact health and performance in sport?

10.45 What is hot and what is not when it comes to Asthma in elite athletes?
James Hull, UK

11.00 Longstanding sequela from elite wintersport – what do we know? Trine Stensrud

11.15 Thinking outside the box – how to help athlete with breathing problems? Hege Clemm

11.30 EILO – what is the best treatment options? Praveen Muralitharan

11.45 Breathing techniques everyone can do everywhere. Petrine Solli

12.00 

12.15-13.30 lunsj

Parallell 1

Når patella sporer av

13.30 Hvor plaget er pasienter med ustabilt kneskjell? Trine Hysing-Dahl

13.45 Anatomi og årsakssammenhenger, et radiologisk og kirurgisk perspektiv. Per Arne S. Waaler

13.55 Førstegangspatellaluksasjon, hva er anbefalte retningslinjer.
Presentasjon av ESSKA konsensus, Asle B. Kjellsen

14.05 Konservativ behandling av ustabile kneskjell, hvem kan slippe inngrep og hvordan? Renate Mundal

14.20 Patellastabiliserende kirurgi i Norge, oppstart av register :
Eivind Inderhaug, leder av korsbåndsregisteret

14.30 Pasienthistorie og paneldiskusjon: “Utenfor”. ved Parautøver Alexandra Bendiksen Larsen

Parallell 2

Preventing and treatment of REDs

10.45 Primærforebygging av REDs | Hva er REDs og hvilke risikofaktorer bør vi kjenne til? Jorunn Sundgot Borgen

13.45 Strategier for primær forebygging (The Young Athlete Body Project + IOC Guidelines for Body Comp Management) T Mathisen 

14.00 Sekundærforebygging av REDs: Identifisering og håndtering av REDs symptomer. Hvordan skal vi oppdage og håndtere caser?  | MK Torstveit

14.20 Tertiær forebygging av REDs: Behandling av REDs. Hvordan øke energitilgjengeligheten? Marcus Dasa

14.40 Injuries, Energy availability and «return to play» Allan McCall

14.50 Panel diskusjon

Parallell 3

Proteserisiko hos idrettsutøvere og idrett hos protesepasienter

13.30 Risiko for total hip protese hos elite utøvere. | Daniel Nilsen

13.50 Korleis kan ein forebygge protesebehov hos toppidrettsutøvarar? | Myklebust

14.10 Kva gjer ein med toppidrettsutøvaren som kjem for protesevurdering?

14.30 Kan proteseopererte drive med idrett? | Høvding

14.50 Atrose? Trening/aktivitet som behandling? | Myklebust

15.00 Pause
15.30 De beste frie foredrag – med pris-kåring
20.00 Bankett

Søndag 10.November

2024

09.00 Utøverpanel – What can the rest learn from the best?  | TBA

10.00 Trender i idretten – fra Hornsalt til kokain | Antidoping Norge

10.30 Er trening en bedre medisin enn kirurgi hos pasienter med artrose? | Professor May Arna Risberg, NIH og OUS

14.30 Pro-Con symposium: Når skal vi operere idrettsskader? Hva er egentlig definisjonen på idrettsutøver i denne settingen

3 Caser med paneldeball og involvering av tilhørere

13.00 Kasuistikker (2-3 stk)

13.45 Prisforedrag

13.45 Avslutning