Idrettsmedisinske grunnkurs trinn 1, 2 & 3

Høsten 2024 arrangeres igjen de populære kursen. Påmeldingen åpner i april, og medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin & Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) vil ha fortrinnsrett en periode. 

Grunnkurs i idrettsmedisin trinn 1, 2 & 3 eies av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin og NIMF, og arrangeres av Volvat Nimi - Norsk idrettsmedisinsk institutt.

Info om de ulike trinnene

Trinn 1 - Akutte skader

Dette kurset vil gi deltagerne forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger, diagnostisere, utrede og iverksette primærbehandling av de vanligste akutte idrettsskadene, veiledning om skadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse i forbindelse med idrett, innføring i idrettsfysiologi og treningslære. Årets kurs består av e-læring, fysisk kurs og avsluttende digital eksamen, og gjennomføres i tidsrommet 2.september til 4. oktober 2024. 

Påmelding her

Trinn 2- Belastningsskader 

Dette er videreføring av Grunnkurs idrettsmedisin, trinn 1 som må være bestått for å kunne melde seg på trinn 2. Kurset gir ytterligere fordypning i idrettsmedisinske problemstillinger. Etter kurset skal du kunne ha ansvar for idrettsmedisinsk service for utøvere og lag på alle nivå, og fysioterapeuten innen sitt fagfelt. Årets kurs består av e-læring, fysisk kurs og avsluttende digital eksamen, og gjennomføres i tidsrommet 2.september til 4. oktober 2024. 

Påmelding her

Trinn 3 

Varierer fra år til år. Tema for 2024 er ikke bestemt, så følg med!