Les

Tidligere utgaver av tidsskriftet

Her finner du en oversikt over tidligere utgaver av Norsk Idrettsmedisin. Klikk på bildet for å se innholdsdetaljer for det respektive nummeret. Vi vil fortløpende legge til eldre utgaver

TIDSSKRIFTET NORSK IDRETTSMEDISIN

c/o André Fagerborg

Rektor Qvigstads gate 30 A

9009 TROMSØ

hallo@norskidrettsmedisin.no

SOSIALE MEDIER

© 2019 Norsk Idrettsmedisin