NIM nr. 3 2016

NIM nr. 3 2016

  • Ishockey har lav skadefrekvens
  • Metatarsal stressfraktur hos løpere
  • Nytt fra forskningen
  • Referat FIFA høstseminar
  • Referat Paralympics Rio
  • Forebygging av spiseforstyrrelser i idretten
  • Referat kongress Newcastle
  • Abstracts til Høstkongressen 2016

 

LES UTGAVE