NIM Desember 2020

NIM Desember 2020

  • Hamstringstrekk i sprint

  • Veien mot utereabilitering "Pust opp Stoltzen"

  • Eldre og høyintensitetstrening Podcast for fysioterapeuter

 

LES UTGAVE

 

 

TIDSSKRIFTET NORSK IDRETTSMEDISIN

c/o André Fagerborg

Rektor Qvigstads gate 30 A

9009 TROMSØ

hallo@norskidrettsmedisin.no

SOSIALE MEDIER

© 2019 Norsk Idrettsmedisin