Om

Tidsskriftet

Skiing nedover skråningen

Norsk Idrettsmedisin er medlemsblad for Norsk Idrettsmedisinsk Forening og Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin.

 

Tidsskriftet skal belyse tverrfaglige idrettsmedisinske forhold rettet mot fysisk aktivitet, mosjonsidrett og toppidrett. Tidsskriftet skal kunne stimulere til debatt og diskusjon av faglige og organisatoriske forhold. Ut fra dette kan tidsskriftet være med å påvirke utviklingen av idrettsmedisin i Norge.

Vi håper å se at du melder deg inn i en av foreningene. Velkommen skal du være!

Har du spørsmål? Send en mail til hallo@norskidrettsmedisin.no

Redaktør: André Fagerborg

Red.komite: Vibeke Koren, Hege Clemm og Stine Fjerdumsmoen